Vapaaehtoisuus

Tarvitsemme vapaaehtoisia erilaisiin nuorisotyön tehtäviin. Perehdytämme ja koulutamme vapaaehtoiset tehtäviinsä. Tule rohkeasti mukaan tekemään tärkeää työtä!


Kerhonohjaajat 


Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset ohjaajat. Kerhonohjaajana voi toimia 13–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta.Suositeltavaa on, että nuoret (13-14 v) toimivat apuohjaajina aikuisen ohjaajan kanssa tai nuoret (15-18 v) ohjaavat kerhoa pareina. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan myös aikuisia vapaaehtoisia. 


Yritysohjaajat 

Jokaisella 4H-Yrityksellä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Ohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Yritysohjaaja sitoutuu tukemaan nuorta niin kauan kuin 4H-Yritys on toiminnassa. Leirien, retkien ja kurssien järjestäjät ja ohjaajat 

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat tehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen.