Tekstiä

Säkkikeräystä ei ole enää Vesilahden pisteellä, johtuen sinne tulleesta suuresta muun muovin määrästä. 

Uusi keruupiste etsinnässä eli älä tuo Vesilahteen säkki-/siemensäkkejä ja muut muovit asianmukaisesti jatkokäsittelyyn esim Aluejätepisteeseeen.

T 4H väki4H on lasten ja nuorten järjestö.  4H on olemassa, jotta lapset ja nuoret voivat hyvin. Tehtävämme on lapsen ja nuoren onnellisen kasvun tukeminen niin, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen ja vastuullinen jäsen.

Pirkkalan-Lempäälän 4H järjestää erilaisia kerhoja, kursseja sekä lasten ja nuorten tapahtumia. Valmennamme työelämäntaitoja ja työllistämme nuoria.

Perustamalla 4H-yrityksen, nuoret voivat toteuttaa unelmiaan ja tienata rahaa, joka on myös oiva kesätyö! 


Jäsenmaksu on 40€/hlö, tai perhejäsenmaksu 85€. Jäsenenä saat monenlaisia jäsenetuja, pääset muun muassa vain jäsenille tarkoitettuihin kerhoihin ja leireille. Perhejäsenyys kattaa kaikki ruokakunnan aikuiset ja 6-vuotta täyttäneet lapset.

Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ

Head - Harkinta

kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus

tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys

kertoo toisen ihmisen ja luonnon kunnioittamisesta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi

on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

                                                                                                                                          BUSINESS LAB