Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistys hakee 

 4H-toiminnanohjaajaa/kerhovastaavaa määräaikaiseen työsuhteeseen (100% palkkatuki edellytys)Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistys tarjoaa jäsenilleen monipuolista kerho-, leiri- ja kurssitoimintaa Ylöjärven alueella. Toimintaan kuuluu myös nuorten työllistäminen 4H-palveluiden kautta, yrittäjyyskasvatus sekä varainhankinta.

Toiminnanohjaajan/kerhovastaavan työ yhdistyksessämme on hyvin monipuolista. Osallistut lähes kaikkeen yhdistyksemme käytännön toimintaan kerhojen ohjaamisesta ja kerhotoiminnan koordinoinnista tapahtumajärjestelyihin, kouluyhteistyöhön, varainhankintaan, toimistotöihin, nuorten leireihin, kursseihin ja retkiin. Kahta samanlaista päivää ei taatusti ole. Kerhovastaavana toimit nuorten yhteyshenkilönä, mutta et esimiehenä. Vastaat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa nuorten perehdytyksestä kerhonohjaajiksi sekä pihapalvelun työntekijöinä kesäaikaan, kun kerhot ovat tauolla. Työnkuvaa on mahdollisuus räätälöidä valitun henkilön taitojen ja ominaisuuksien mukaan jonkin verran.Toivomme, että Sinulta löytyy: 

- positiivinen asenne ja aktiivinen sekä innokas työote ja kyky myös itsenäiseen työskentelyyn

- joustavuutta työaikojen suhteen sekä mahdollisuus työskennellä tarvittaessa myös iltaisin, joskus todella harvoin myös lauantaisin /sunnuntaisin

- oma auto ja mahdollisuus sen käyttöön 

-hyvät sosiaaliset taidot, kyky työskennellä tiimin osana

- halu ja kyky tulla toimeen lasten ja nuorten kanssa 

- perus taidot tietotekniikan käytössä sekä valmiutta ottaa vastaan yhdistyksen monipuolisia työtehtäviä

- oikeutus 100 %:n palkkatukeen


Pääsääntöinen työn toimipaikka on Pirkkalan 4H toimisto. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 mom:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Tarjoamme mielenkiintoisen työ, jossa on hyvät mahdollisuudet kehittää nuorisotyötä. Työssä saat mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiasi ja osaamisalojasi, kehittää itse omaa toimenkuvaasi ja osaamistasi sekä avoimen ja kannustavan työilmapiirin.

Valtakunnallisesti 4H:lla työskentelee hyvin erilaisista koulutustasoilta oleva joukko. Koulutustaustaa tärkeämpää on sopiva persoona ja halu työskennellä nuorten hyväksi kolmannella sektorilla. Palkkaus neuvonta-alan tes:n mukaan. Viikkotuntimäärä 25h/viikko.Pyydämme vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n sähköisesti osoitteeseen :

riina.markkola@4h.fi

Haku päättyy 30.11.2021 . Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.